Gia phả tộc NguyễnNguyễn văn Trường ♂
ngày sanh dd-mm-1979
40 tuổi (41) Kỷ Mùi
cha Nguyễn Hiển ♂
64 tuổi (66)
mẹ Hồ thị Búp ♀ ch
thọ 53 tuổi

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Nguyễn thị Thuý Lê ♀ 39 tuổi (40)
3. Nguyễn thị Thuý Lựu ♀ 36 tuổi (37)
4. Nguyễn thị Luyến ♀ 34 tuổi (35)