Gia phả tộc NguyễnNguyễn Văn Tùng ♂ (rể)
ngày sanh dd-mm-1949
70 tuổi (71) Kỷ Sửu

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
vợ
Bùi thị Nhị ♀ 68 tuổi (69) Tân Mẹo
quan hệ: cưới