Gia phả tộc NguyễnNguyễn Phillip ♂
tên gọi (Phước)
ngày sanh dd-mm-1969
49 tuổi (51) Kỷ Dậu
nơi sanh Việt Nam
cha Nguyễn Tiếng Lực ♂
(Phát) 74 tuổi (76)
mẹ Võ thị Quyễn ♀
74 tuổi (75)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn văn Chấn ♂ ch thọ 5 tuổi
2. Nguyễn thị Kim Hưng ♀ 50 tuổi (52)
4. Nguyễn văn Hùng ♂ 47 tuổi (49)
5. Nguyễn văn Hữu ♂ 45 tuổi (47)
6. Nguyễn Văn Hạnh ♂ 42 tuổi (44)
7. Nguyễn văn Phú ♂ 37 tuổi (39)
8. Nguyễn thị Kim Cúc ♀ 36 tuổi (37)

vợ 1
Lâm Leeanne (Mỹ Thảo)
48 tuổi (49) Tân Hợi

quan hệ cưới
 
con
1. Nguyễn Brandon (Vinh)16 tuổi (18)
2. Nguyễn Andrew (Sang)13 tuổi (15)
3. Nguyễn Jason (Đạt)9 tuổi (10)