Gia phả tộc NguyễnNguyễn thị Thuý Lê ♀
ngày sanh dd-mm-1980
39 tuổi (40) Canh Thân
cha Nguyễn Hiển ♂
64 tuổi (66)
mẹ Hồ thị Búp ♀ ch
thọ 53 tuổi

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn văn Trường ♂ 40 tuổi (41)
3. Nguyễn thị Thuý Lựu ♀ 36 tuổi (37)
4. Nguyễn thị Luyến ♀ 34 tuổi (35)