Gia phả tộc NguyễnBùi thị Thu Ngân ♀
ngày sanh dd-mm-1994
25 tuổi (26) Giáp Tuất
cha Bùi Thừa ♂
52 tuổi (53)
mẹ Trịnh Thị Bích Liên ♀
45 tuổi (46)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
4. Bùi Đức Trọng ♂ 23 tuổi (24)
5. Bùi Đức Đạt ♂ 14 tuổi (15)