Gia phả tộc NguyễnBùi Đức Trọng ♂
ngày sanh dd-mm-1996
23 tuổi (24) Bính Tý
cha Bùi Thừa ♂
52 tuổi (53)
mẹ Trịnh Thị Bích Liên ♀
45 tuổi (46)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
3. Bùi thị Thu Ngân ♀ 25 tuổi (26)
5. Bùi Đức Đạt ♂ 14 tuổi (15)