Gia phả tộc NguyễnBùi Đức Đạt ♂
ngày sanh dd-mm-2005
14 tuổi (15) Ất Dậu
cha Bùi Thừa ♂
52 tuổi (53)
mẹ Trịnh Thị Bích Liên ♀
45 tuổi (46)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
3. Bùi thị Thu Ngân ♀ 25 tuổi (26)
4. Bùi Đức Trọng ♂ 23 tuổi (24)