Gia phả tộc NguyễnNguyễn Bớm ♂ ch
tên gọi (Sợi)
ngày sanh 1929 - 1968
thọ 40 tuổi
ngày giỗ 30-04 AL
nơi chôn cất Rừng Biển Đức Minh
cha Nguyễn Miền ♂ ch
mẹ Đặng thị Miền ♀ ch

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn Miền (Khôi) ch
3. Nguyễn Năng (Hoa) ch thọ 42 tuổi
4. Nguyễn thị Găng (Kiều) ch

vợ 1
Nguyễn thị Giáp (Sợi) ch
thọ 82 tuổi

quan hệ cưới
 
con
1. Nguyễn thị Sợi ♀
2. Nguyễn Ngọc Mây ♂ ch
3. Nguyễn thị Bứt ♀
5. Nguyễn Đắt ♂51 tuổi (56)
6. Nguyễn thị Lắc ♀