Gia phả tộc NguyễnHồ thị Bê ♀
ngày sanh dd-mm-1960
59 tuổi (60) Canh Tý
nơi sanh Quảng Ngãi, Việt Nam
cha Hồ Thế ♂ ch
thọ 36 tuổi
mẹ Nguyễn thị Vàng ♀

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Hồ thị Búp ♀ ch thọ 53 tuổi
3. Hồ Hoàng (Soại) 56 tuổi (58)
4. Hồ Tích ♂ 54 tuổi (56)
5. Hồ thị Trữ ♀ 52 tuổi (53)
6. Hồ Lời ♂

chồng 1
Ngô Khanh ♂
67 tuổi (68) Nhâm Thìn

quan hệ cưới
 
con
1. Ngô Thanh Việt ♂34 tuổi (35)
2. Ngô Minh Vương ♂31 tuổi (32)