Gia phả tộc NguyễnNguyễn thị Xự ♀ ch
tên gọi (Vàng)
ngày sanh 1932 - 2013
thọ 82 tuổi
ngày giỗ 11-04 AL
cha Nguyễn Xử ♂ ch
mẹ Võ thị Ngữ ♀ ch

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Nguyễn thị Xê ♀ ch
5. Nguyễn Xích (Nguyện) ch thọ 58 tuổi

chồng 1
Phạm Chuột (Vàng) ch
thọ 49 tuổi

quan hệ cưới
 
con
1. Phạm Vàng ♂
2. Phạm Hừng ♂
3. Phạm thị Thu ♀
4. Phạm Năm (5 Điếc)59 tuổi (60)
5. Phạm thị Sáu ♀
6. Phạm thị Xí ♀
7. Phạm thị Nhỏ ♀ ch
8. Phạm thị Chút ♀ ch
9. Phạm thị Nước ♀