Gia phả tộc NguyễnNguyễn Xích ♂ ch
tên gọi (Nguyện)
ngày sanh 1941 - 1998
thọ 58 tuổi
ngày giỗ 20-09 AL
nơi chôn cất ấp 4, xã Lâm Sang, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
cha Nguyễn Xử ♂ ch
mẹ Võ thị Ngữ ♀ ch

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn thị Xự (Vàng) ch thọ 82 tuổi
2. Nguyễn thị Xê ♀ ch

vợ 1
Nguyễn thị Hiền (Triên)
80 tuổi (81) Canh Thìn

quan hệ cưới
 
con
1. Nguyễn thị Triên ♀56 tuổi (57)
2. Nguyễn văn Chúng ♂ chthọ 21 tuổi
3. Nguyễn thị Đúng ♀51 tuổi (52)
4. Nguyễn thị Thủy ♀48 tuổi (49)
5. Nguyễn Hửu Việt ♂44 tuổi (46)
6. Nguyễn thị Thúy ♀41 tuổi (42)