Gia phả tộc NguyễnNgô Minh Vương ♂
ngày sanh dd-mm-1988
31 tuổi (32) Mậu Thìn
nơi sanh Việt Nam
cha Ngô Khanh ♂
67 tuổi (68)
mẹ Hồ thị Bê ♀
59 tuổi (60)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Ngô Thanh Việt ♂ 34 tuổi (35)