Gia phả tộc NguyễnHồ Hoàng ♂
tên gọi (Soại)
ngày sanh dd-mm-1962
56 tuổi (58) Nhâm Dần
nơi sanh Việt Nam
cha Hồ Thế ♂ ch
thọ 36 tuổi
mẹ Nguyễn thị Vàng ♀

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Hồ thị Búp ♀ ch thọ 53 tuổi
2. Hồ thị Bê ♀ 59 tuổi (60)
4. Hồ Tích ♂ 54 tuổi (56)
5. Hồ thị Trữ ♀ 52 tuổi (53)
6. Hồ Lời ♂

vợ 1
Trần thị Ánh ♀

quan hệ cưới
 
con
1. Hồ Minh Phúc ♂
2. Hồ Minh Đức ♂
3. Hồ Minh Hậu ♂