Gia phả tộc NguyễnNguyễn Kiều Trí Dũng ♂
ngày sanh dd-mm-2013
6 tuổi (7) Quý Tỵ
cha Nguyễn văn Hữu ♂
45 tuổi (47)
mẹ Kiều Mỹ Linh ♀
44 tuổi (45)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn Kiều Quốc Huy (Bi) 15 tuổi (17)