Gia phả tộc NguyễnNguyễn văn Hùng ♂
ngày sanh dd-mm-1971
47 tuổi (49) Tân Hợi
nơi sanh Việt Nam
cha Nguyễn Tiếng Lực ♂
(Phát) 74 tuổi (76)
mẹ Võ thị Quyễn ♀
74 tuổi (75)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn văn Chấn ♂ ch thọ 5 tuổi
2. Nguyễn thị Kim Hưng ♀ 50 tuổi (52)
3. Nguyễn Phillip (Phước) 49 tuổi (51)
5. Nguyễn văn Hữu ♂ 45 tuổi (47)
6. Nguyễn Văn Hạnh ♂ 42 tuổi (44)
7. Nguyễn văn Phú ♂ 37 tuổi (39)
8. Nguyễn thị Kim Cúc ♀ 36 tuổi (37)

vợ 1
Trịnh thị Hồng Dung ♀
50 tuổi (51) Kỷ Dậu

quan hệ cưới
 
con
1. Nguyễn Trịnh Minh Hằng (Trân Trân)16 tuổi (17)
2. Nguyễn Trịnh Minh Hân (Băng Băng)12 tuổi (13)
3. Nguyễn Trịnh Minh Hương ♀8 tuổi (10)