Gia phả tộc NguyễnHồ Tích ♂
ngày sanh dd-mm-1964
54 tuổi (56) Giáp Thìn
nơi sanh Việt Nam
cha Hồ Thế ♂ ch
thọ 36 tuổi
mẹ Nguyễn thị Vàng ♀

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Hồ thị Búp ♀ ch thọ 53 tuổi
2. Hồ thị Bê ♀ 59 tuổi (60)
3. Hồ Hoàng (Soại) 56 tuổi (58)
5. Hồ thị Trữ ♀ 52 tuổi (53)
6. Hồ Lời ♂

vợ 1
Lê thị Tý ♀

quan hệ cưới
 
con
1. Hồ thị Thu Cúc ♀
2. Hồ Toàn ♂