Gia phả tộc NguyễnNguyễn văn Đào ♂
ngày sanh dd-mm-1966
53 tuổi (54) Bính Ngọ
cha Nguyễn Xứng ♂ ch
(Lợi) thọ 37 tuổi
mẹ Trần thị Nương ♀ ch
thọ 59 tuổi

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn văn Lợi (Ngọc Sơn) 60 tuổi (61)
2. Nguyễn văn Cường ♂ ch thọ 36 tuổi
3. Nguyễn thị Thắm ♀ 56 tuổi (57)
5. Nguyễn văn Đạo ♂ 51 tuổi (52)
6. Nguyễn thị Thảo (Nhỏ)

vợ 1
Lê thị Ái ♀
51 tuổi (52) Mậu Thân

quan hệ cưới
 
con
1. Nguyễn thị Xanh ♀31 tuổi (32)
2. Nguyễn Thanh Xuân ♂28 tuổi (29)
3. Nguyễn thị Hương ♀26 tuổi (27)