Gia phả tộc NguyễnNguyễn văn Cường ♂ ch
ngày sanh 1961 - 1996
thọ 36 tuổi
ngày giỗ 07-05 AL
nơi chôn cất Đức Minh, Mộ Đức, Quảng Ngãi
cha Nguyễn Xứng ♂ ch
(Lợi) thọ 37 tuổi
mẹ Trần thị Nương ♀ ch
thọ 59 tuổi

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn văn Lợi (Ngọc Sơn) 61 tuổi (62)
3. Nguyễn thị Thắm ♀ 57 tuổi (58)
4. Nguyễn văn Đào ♂ 53 tuổi (55)
5. Nguyễn văn Đạo ♂ 52 tuổi (53)
6. Nguyễn thị Thảo (Nhỏ)