Gia phả tộc NguyễnLê thị Ái ♀ (dâu)
ngày sanh dd-mm-1968
51 tuổi (53) Mậu Thân
cha Lê Tiền
mẹ Võ thị Tiền

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
chồng
Nguyễn văn Đào ♂ 53 tuổi (55) Bính Ngọ
quan hệ: cưới

con
1. Nguyễn thị Xanh ♀32 tuổi (33)
2. Nguyễn Thanh Xuân ♂28 tuổi (30)
3. Nguyễn thị Hương ♀26 tuổi (28)