Gia phả tộc NguyễnNguyễn thị Xanh ♀
ngày sanh dd-mm-1988
32 tuổi (33) Mậu Thìn
cha Nguyễn văn Đào ♂
53 tuổi (55)
mẹ Lê thị Ái ♀
51 tuổi (53)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Nguyễn Thanh Xuân ♂ 28 tuổi (30)
3. Nguyễn thị Hương ♀ 26 tuổi (28)

chồng 1
Bùi Ngọc Sang ♂
31 tuổi (33) Mậu Thìn

quan hệ cưới
 
con
1. Bùi Ngọc Trọng ♂7 tuổi (9)
2. Bùi Ngọc Thanh Tâm ♀2 tuổi (4)