Gia phả tộc NguyễnNguyễn Thanh Xuân ♂
ngày sanh dd-mm-1991
28 tuổi (30) Tân Mùi
cha Nguyễn văn Đào ♂
53 tuổi (55)
mẹ Lê thị Ái ♀
51 tuổi (53)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn thị Xanh ♀ 32 tuổi (33)
3. Nguyễn thị Hương ♀ 26 tuổi (28)

vợ 1
Phan thị Châu ♀
28 tuổi (30) Tân Mùi

quan hệ cưới
 
con
1. Nguyễn Hoàng Thanh Huy ♂7 tuổi (9)
2. Nguyễn Hoàng Hân ♀6 tuổi (8)