Gia phả tộc NguyễnHồ Toàn ♂
ngày sanh không rõ
nơi sanh Việt Nam
cha Hồ Tích ♂
54 tuổi (56)
mẹ Lê thị Tý ♀

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Hồ thị Thu Cúc ♀