Gia phả tộc NguyễnNguyễn thị Hương ♀
ngày sanh dd-mm-1993
26 tuổi (28) Quý Dậu
cha Nguyễn văn Đào ♂
53 tuổi (55)
mẹ Lê thị Ái ♀
51 tuổi (53)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn thị Xanh ♀ 32 tuổi (33)
2. Nguyễn Thanh Xuân ♂ 28 tuổi (30)

chồng 1
Dương Đệ ♂
28 tuổi (30) Tân Mùi

quan hệ cưới
 
con
1. Dương Ngọc Thái ♂3 tuổi (5)