Gia phả tộc NguyễnHồ thị Trữ ♀
ngày sanh dd-mm-1967
52 tuổi (53) Đinh Mùi
nơi sanh Quảng Ngãi, Việt Nam
cha Hồ Thế ♂ ch
thọ 36 tuổi
mẹ Nguyễn thị Vàng ♀

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Hồ thị Búp ♀ ch thọ 53 tuổi
2. Hồ thị Bê ♀ 59 tuổi (60)
3. Hồ Hoàng (Soại) 56 tuổi (58)
4. Hồ Tích ♂ 54 tuổi (56)
6. Hồ Lời ♂

chồng 1
Võ Cánh ♂
59 tuổi (60) Canh Tý

quan hệ cưới
 
con
1. Võ văn Sang ♂30 tuổi (31)
2. Võ văn Mỹ ♂28 tuổi (29)
3. Võ thị Mỹ Lệ ♀27 tuổi (28)
4. Võ Hoàn Tân ♂15 tuổi (16)