Gia phả tộc NguyễnBùi văn Tuyên ♂ ch (rể)
ngày sanh 1934 - 2014
thọ 81 tuổi
ngày giỗ 29-12 AL
cha Bùi Huệ
mẹ Nguyễn thị Dum

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
vợ
Nguyễn thị Điền (Đồng) 79 tuổi (80) Canh Thìn
quan hệ: cưới

con
1. Bùi văn Thập ♂ chthọ 59 tuổi
2. Bùi văn Thám ♂ ch
3. Bùi thị Lan Hương ♀52 tuổi (57)
4. Bùi thị Ninh ♀ ch
5. Bùi thị Nị ♀52 tuổi (53)
6. Bùi văn Nì ♂50 tuổi (51)
7. Bùi văn Thắng ♂47 tuổi (48)
8. Bùi thị Nhi ♀45 tuổi (46)
9. Bùi thị Nhé ♀43 tuổi (44)
10. Bùi thị Nhàn ♀40 tuổi (42)