Gia phả tộc NguyễnNguyễn thị Ơn ♀ (dâu)
ngày sanh dd-mm-1953
66 tuổi (67) Quý Tỵ
cha Nguyễn Sương
mẹ Nguyễn thị Sương

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
chồng
Nguyễn Lịa (Lía) 76 tuổi (77) Quý Mùi
quan hệ: cưới

con
2. Nguyễn thị Nhỏ ♀42 tuổi (43)
3. Nguyễn thị Bé ♀39 tuổi (40)
4. Nguyễn Minh Hòa (Beo)37 tuổi (38)
5. Nguyễn văn Trung (Chút)35 tuổi (36)