Gia phả tộc NguyễnVõ văn Mỹ ♂
ngày sanh dd-mm-1991
28 tuổi (29) Tân Mùi
nơi sanh Quảng Ngãi, Việt Nam
cha Võ Cánh ♂
59 tuổi (60)
mẹ Hồ thị Trữ ♀
52 tuổi (53)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Võ văn Sang ♂ 30 tuổi (31)
3. Võ thị Mỹ Lệ ♀ 27 tuổi (28)
4. Võ Hoàn Tân ♂ 15 tuổi (16)