Gia phả tộc NguyễnVõ Hồng Cường ♂
ngày sanh dd-mm-1977
42 tuổi (43) Đinh Tỵ
cha Võ Nguỳ ♂
75 tuổi (76)
mẹ Hồ thị Thể ♀
71 tuổi (72)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Võ văn Lực ♂ 47 tuổi (49)
3. Võ thị Phụng ♀ 45 tuổi (46)
5. Võ văn Qua ♂ 36 tuổi (38)