Gia phả tộc NguyễnNguyễn văn Hữu ♂
ngày sanh dd-mm-1973
45 tuổi (47) Quý Sửu
nơi sanh Việt Nam
cha Nguyễn Tiếng Lực ♂
(Phát) 74 tuổi (76)
mẹ Võ thị Quyễn ♀
74 tuổi (75)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn văn Chấn ♂ ch thọ 5 tuổi
2. Nguyễn thị Kim Hưng ♀ 50 tuổi (52)
3. Nguyễn Phillip (Phước) 49 tuổi (51)
4. Nguyễn văn Hùng ♂ 47 tuổi (49)
6. Nguyễn Văn Hạnh ♂ 42 tuổi (44)
7. Nguyễn văn Phú ♂ 37 tuổi (39)
8. Nguyễn thị Kim Cúc ♀ 36 tuổi (37)

vợ 1
Kiều Mỹ Linh ♀
44 tuổi (45) Ất Mẹo

quan hệ cưới
 
con
1. Nguyễn Kiều Quốc Huy (Bi)15 tuổi (17)
2. Nguyễn Kiều Trí Dũng ♂6 tuổi (7)