Gia phả tộc NguyễnNguyễn văn Hùng ♂
ngày sanh dd-mm-1977
41 tuổi (43) Đinh Tỵ
cha Nguyễn văn Thanh ♂
mẹ Nguyễn thị Loan ♀
69 tuổi (70)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
3. Nguyễn thị Tuyết Nhung ♀
3. Nguyễn thị Hồng Hạnh ♀
4. Nguyễn thị Thu Hiền ♀
5. Nguyễn thị Ngọc Hậu ♀