Gia phả tộc NguyễnHồ Lời ♂
ngày sanh không rõ
nơi sanh Quảng Ngãi, Việt Nam
cha Hồ Thế ♂ ch
thọ 36 tuổi
mẹ Nguyễn thị Vàng ♀

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Hồ thị Búp ♀ ch thọ 53 tuổi
2. Hồ thị Bê ♀ 59 tuổi (60)
3. Hồ Hoàng (Soại) 56 tuổi (58)
4. Hồ Tích ♂ 54 tuổi (56)
5. Hồ thị Trữ ♀ 52 tuổi (53)

vợ 1
Đoàn thị Phúc ♀

quan hệ cưới
 
con
1. Hồ thị Ngọc Ngà ♀