Gia phả tộc NguyễnNguyễn Thế Diệp ♂
ngày sanh dd-mm-1996
23 tuổi (24) Bính Tý
cha Nguyễn văn Hà ♂
54 tuổi (55)
mẹ Phan thị Kim Trung ♀
53 tuổi (54)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn thị Thúy Vân ♀ 33 tuổi (34)
2. Nguyễn thị Thùy Dương ♀ 30 tuổi (31)
3. Nguyễn thị Thái Doanh ♀ 29 tuổi (30)
4. Nguyễn thị Mỹ Duyên ♀ 26 tuổi (27)