Gia phả tộc NguyễnVõ Thơ ♂ ch (rể)
ngày sanh 1950 - 2014
thọ 65 tuổi
ngày giỗ 22-12 AL

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
vợ
Nguyễn thị Phụng ♀ 66 tuổi (66) Giáp Ngọ
quan hệ: cưới

con
1. Võ văn Toàn ♂
2. Võ thị Thanh Thúy ♀