Gia phả tộc NguyễnPhan thị Thanh Phương ♀
ngày sanh dd-mm-1979
40 tuổi (41) Kỷ Mùi
cha Phan văn Thành ♂
67 tuổi (68)
mẹ Hồ thị Thị ♀
59 tuổi (59)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Phan thị Xuân Phương ♀
3. Phan thị Trúc Phương ♀
4. Phan thị Bích Phương ♀
5. Phan Nhật Trường ♂