Gia phả tộc NguyễnTrần Đình Tỵ ♂
ngày sanh dd-mm-1978
41 tuổi (42) Mậu Ngọ
nơi sanh Đức Minh, Mộ Đức, Quảng Ngãi
cha Trần Hoà ♂
75 tuổi (76)
mẹ Trương thị Liên ♀
(Lin) 70 tuổi (71)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Trần thị Ngọc Bích (bé chị) 48 tuổi (49)
2. Trần thị Hoàng Bích (bé em) 44 tuổi (45)