Gia phả tộc NguyễnNguyễn thị Xuân Sang ♀
ngày sanh dd-mm-1980
39 tuổi (38) Nhâm Tuất
cha Nguyễn Diên ♂ ch
(2 Ẩn) thọ 74 tuổi
mẹ Nguyễn thị Kim Liên ♀
70 tuổi (71)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn Đức Toàn ♂ 40 tuổi (42)
2. Nguyễn thị Bé Thu ♀ 39 tuổi (40)
4. Nguyễn thị Thanh Trang ♀ 34 tuổi (35)
5. Nguyễn văn Trí ♂ 26 tuổi (27)