Gia phả tộc NguyễnNguyễn thị Thùy Nga ♀ ch (dâu)
ngày sanh 1974 - 2014
thọ 41 tuổi
ngày giỗ 04-12 AL

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
chồng
Nguyễn văn Binh ♂ 47 tuổi (48) Nhâm Tý
quan hệ: cưới

con
1. Nguyễn thị Kiều Mỹ ♀26 tuổi (27)
2. Nguyễn văn Đức ♂22 tuổi (24)
3. Nguyễn Đức Lộc ♂13 tuổi (14)