Gia phả tộc NguyễnNguyễn Chí Thanh ♂
ngày sanh dd-mm-1957
61 tuổi (63) Đinh Dậu
cha Nguyễn Mùa ♂ ch
(5 Danh) thọ 37 tuổi
mẹ Nguyễn thị Thiệt ♀
(Thanh) 85 tuổi (86)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Nguyễn Chí Tân (Kiểng) 57 tuổi (58)
3. Nguyễn thị Thu Phượng (Liện) 54 tuổi (55)

vợ 1
Nguyễn thị Ánh ♀
62 tuổi (63) Đinh Dậu

quan hệ cưới
 
con
1. Nguyễn Chí Dũng ♂36 tuổi (37)
2. Nguyễn thị Ly ♀33 tuổi (34)
3. Nguyễn Chí Kha ♂27 tuổi (28)