Gia phả tộc NguyễnNguyễn Văn Hạnh ♂
ngày sanh dd-mm-1976
42 tuổi (44) Bính Thìn
nơi sanh Việt Nam
cha Nguyễn Tiếng Lực ♂
(Phát) 74 tuổi (76)
mẹ Võ thị Quyễn ♀
74 tuổi (75)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn văn Chấn ♂ ch thọ 5 tuổi
2. Nguyễn thị Kim Hưng ♀ 50 tuổi (52)
3. Nguyễn Phillip (Phước) 49 tuổi (51)
4. Nguyễn văn Hùng ♂ 47 tuổi (49)
5. Nguyễn văn Hữu ♂ 45 tuổi (47)
7. Nguyễn văn Phú ♂ 37 tuổi (39)
8. Nguyễn thị Kim Cúc ♀ 36 tuổi (37)

vợ 1
Trương thị Diễm Huyền ♀
37 tuổi (39) Tân Dậu

quan hệ cưới
 
con
1. Nguyễn Trương Anh Tuấn ♂6 tuổi (8)