Gia phả tộc NguyễnVõ thị Thảo Ngọc ♀
ngày sanh dd-mm-2014
4 tuổi (6) Giáp Ngọ
cha Võ Thanh Thuận ♂
42 tuổi (44)
mẹ Nguyễn thị Tuyết Nga ♀
39 tuổi (41)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Võ thị Thảo Nhi ♀ 15 tuổi (17)
2. Võ thị Thảo Linh ♀ 12 tuổi (14)