Gia phả tộc NguyễnNguyễn thị Hồng Trang ♀
ngày sanh dd-mm-1990
28 tuổi (30) Canh Ngọ
cha Nguyễn Văn Hùng ♂
51 tuổi (52)
mẹ Đinh thị Thanh Thủy ♀
50 tuổi (52)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em khác mẹ
1. Nguyễn Thị Thúy Kiều ♀ 29 tuổi (31)
3. Nguyễn Thị Thúy Diễm ♀ 27 tuổi (29)
4. Nguyễn Văn Khắc Huy ♂ 25 tuổi (26)
5. Nguyễn Văn Khắc Chương ♂ 21 tuổi (22)

chồng 1
Phạm Tuấn Dũng ♂
39 tuổi (41) Kỷ Mùi

quan hệ cưới
 
con
1. Phạm Ngọc Tú ♂8 tuổi (10)
2. Phạm Ngọc Lệ ♀5 tuổi (6)