Gia phả tộc NguyễnPhạm Ngọc Tú ♂
ngày sanh dd-mm-2010
8 tuổi (10) Canh Dần
cha Phạm Tuấn Dũng ♂
39 tuổi (41)
mẹ Nguyễn thị Hồng Trang ♀
28 tuổi (30)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Phạm Ngọc Lệ ♀ 5 tuổi (6)