Gia phả tộc NguyễnPhạm Ngọc Lệ ♀
ngày sanh dd-mm-2014
5 tuổi (6) Giáp Ngọ
cha Phạm Tuấn Dũng ♂
39 tuổi (41)
mẹ Nguyễn thị Hồng Trang ♀
28 tuổi (30)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Phạm Ngọc Tú ♂ 8 tuổi (10)