Gia phả tộc NguyễnĐào Nguyễn Thảo Trang ♀
ngày sanh dd-mm-2014
5 tuổi (6) Giáp Ngọ
cha Đào Duy Nam ♂
37 tuổi (38)
mẹ Nguyễn thị Kim Cúc ♀
36 tuổi (37)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Đào Nguyễn Khánh Vân ♀ 6 tuổi (8)
3. Đào Duy Khang ♂ 1 tuổi (3)