Gia phả tộc NguyễnTrịnh văn Mạnh ♂
ngày sanh không rõ
cha Trịnh Sơn ♂
mẹ Nguyễn thị Liên ♀
44 tuổi (46)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Trịnh thị Lệ ♀
3. Trịnh thị Quyên ♀