Gia phả tộc NguyễnTrịnh thị Lệ ♀
ngày sanh không rõ
cha Trịnh Sơn ♂
mẹ Nguyễn thị Liên ♀
44 tuổi (46)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Trịnh văn Mạnh ♂
3. Trịnh thị Quyên ♀