Gia phả tộc NguyễnTrần Nguyễn Nhật Hân ♀
ngày sanh dd-mm-2013
6 tuổi (7) Quý Tỵ
cha Trần Quốc Trung ♂
(Tèo) 43 tuổi (44)
mẹ Nguyễn thị Thu Nga ♀
41 tuổi (42)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Trần Nguyễn Nhật Nam ♂ 12 tuổi (13)