Gia phả tộc NguyễnTrần thị Tuyết Ái ♀ (dâu)
ngày sanh dd-mm-1970
49 tuổi (50) Canh Tuất

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
chồng
Châu Tuấn Tú ♂ 52 tuổi (53) Đinh Mùi
quan hệ: cưới

con
1. Châu Lina ♀
2. Châu Jenny ♀