Gia phả tộc NguyễnNguyễn văn Phú ♂
ngày sanh dd-mm-1981
37 tuổi (39) Tân Dậu
nơi sanh tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
cha Nguyễn Tiếng Lực ♂
(Phát) 74 tuổi (76)
mẹ Võ thị Quyễn ♀
74 tuổi (75)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn văn Chấn ♂ ch thọ 5 tuổi
2. Nguyễn thị Kim Hưng ♀ 50 tuổi (52)
3. Nguyễn Phillip (Phước) 49 tuổi (51)
4. Nguyễn văn Hùng ♂ 47 tuổi (49)
5. Nguyễn văn Hữu ♂ 45 tuổi (47)
6. Nguyễn Văn Hạnh ♂ 42 tuổi (44)
8. Nguyễn thị Kim Cúc ♀ 36 tuổi (37)

vợ 1
Lê thị Ngọc Giàu (Thanh Vân)
34 tuổi (35) Ất Sửu

quan hệ cưới
 
con
1. Nguyễn Lê Gia Bảo ♂8 tuổi (9)
2. Nguyễn Lê Gia Phát ♂3 tuổi (4)