Gia phả tộc NguyễnNguyễn Như Quỳnh ♀
ngày sanh dd-mm-2014
5 tuổi (6) Giáp Ngọ
cha Nguyễn Song Hào ♂
39 tuổi (41)
mẹ Võ Thị Kim Ánh ♀
35 tuổi (37)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn Anh Kiệt ♂ 13 tuổi (14)